ANBI

Door ANBI-status zijn giften aan Stichting La Poubelle aftrekbaar. Stichting La Poubelle  is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting La Poubelle volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Standaardformulier publicatieplicht 

Stichting La Poubelle
Havendijk 20
5017 AM  Tilburg
013 54 39 222
info@poubelle.nl

RSIN: 50.27.779