ANBI

Door ANBI-status zijn giften aan Stichting La Poubelle aftrekbaar. Stichting La Poubelle  is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting La Poubelle volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting La Poubelle
Havendijk 20
5017 AM  Tilburg
013 54 39 222
info@poubelle.nl

RSIN: 50.27.779

Doelstelling Stichting La Poubelle

  • het bieden van werkgelegenheid aan personen die (nog) niet aan de eisen van de arbeidsmarkt voldoen;
  • het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het milieu;
  • het beschikbaar stellen van goederen aan degenen die daar behoefte aan hebben

Beleidsplan
Jaarstukken 2016

Samenstelling bestuur:

  • Erik de Ridder, voorzitter
  • Hans Kokke
  • Theo v.d. Heijden
  • Bernd Roks
  • Piet Panis
  • Rolph Dols, vice voorzitter
  • Bert van Dijk

Beloningsbeleid

Bestuur
Beloning: € 0,00
Belastbare onkostenvergoeding: € 0,00

Personeel
Cao Sociaal Werk
Cao_18k
SW_cao

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarplan Maatschappelijke Ondernemingen 2017

Baten en lasten, met toelichting 2015-2016
Baten en lasten 2015 en 2016

 

 

 

 

ophaalserviceveilingactiviteiten kalenderveel gestelde vragen sidebar2temp

Email     Twitter     Facebook