missie en doelstellingen

De drie belangrijkste doelstellingen van de Stichting La Poubelle zijn:

  • het bieden van werkgelegenheid aan personen die (nog) niet aan de eisen van de arbeidsmarkt voldoen;
  • het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het milieu;
  • het beschikbaar stellen van goederen aan degenen die daar behoefte aan hebben

Plaats in de maatschappij

La Poubelle heeft al jaren een prominente plaats in de Tilburgse samenleving. Tilburgers die moeite hebben om te functioneren in de maatschappij, kunnen bij ons terecht voor diensten en voorzieningen. Dat kunnen
mensen zijn die weinig perspectief op werk hebben of geen beroep kunnen doen op reguliere hulp- en zorginstellingen. Uiteraard maken we geen onderscheid op basis van etniciteit, leeftijd, problematiek, uitkering of andere factoren.
We bieden allerlei diensten en voorzieningen aan op het gebied van begeleide werkgelegenheid, armoedebestrijding en milieuverbetering.

 

ophaalserviceveilingactiviteiten kalenderveel gestelde vragen sidebar2temp

Email     Twitter     Facebook