Uw euro

Hoe wordt uw euro besteed?

Zo’n 70% van onze omzet wordt uitgegeven aan personele kosten. Omdat wij onszelf bijzonder serieus nemen als re-integratiebedrijf wordt een relatief groot deel van onze omzet besteed aan het begeleiden van het enorme aantal (meer dan 200) medewerkers (waarvan het leeuwendeel een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft). Zij dienen allen professioneel aangestuurd te worden en velen van hen bieden wij individuele begeleiding.

Verder gaat ca. 25% op aan zaken als: huisvesting, inkoop- en onderhoudskosten en algemene kosten als: verzekeringen, wagenpark en bedrijfskleding.

Ongeveer 5% van de omzet mogen wij als resultaat beschouwen en wordt door ons aangewend om nog meer mensen en goederen een tweede kans te geven.